GRAFIKA NA PŁYTACH

Znajomość rzemiosła i precyzyjne malowanie na ceramicznych płytach pozwala przenosić na nie również bardzo wyrafinowane wzory, jakimi są grafiki i szczegółowe rysunki. Pokusiliśmy się o przerysowanie grafik Goltziusa obrazujących „Wjazd Polskiego Ambasadora do Rzymu w 1583r.” Wydawało się mało możliwe, ale rezultaty są zadziwiające…