Cmentarz rodowy

 Cmentarz rodziny von Redecker położony jest w odległości ok. 1 kilometra od Pałacu w miejscowości Godzikowo. Prowadzi do niego długa dębowa aleja zasadzona w 1905 roku. Na jej końcu w lesie, w otoczeniu dawnych stawów, znajduje się niewielkie wzniesienie, na szczycie którego pochowany został w 1809 roku założyciel rodu Friedrich von Redecker przybyły do Nakomiad w 1789. Poniżej po okręgu znajdują się groby innych członków rodu przykryte kamiennymi płytami. U podnóża znajdują się także trzy żeliwne krzyże przyjaciół rodziny, przeniesione tu w latach 90-tych XX wieku przez Eberharda von Redecker, ze zniszczonego innego cmentarza. Ze szczytu grobowca widać park w Nakomiadach. Był to celowy zamysł rodziny, która popołudniami siadywała pod starym dębem w parku od zachodniej strony, patrząc na oddalone groby przodków.

Największym pragnieniem Eberharda było wrócić do swojej „małej Ojczyzny”. Tak się stało. Prochy Eberharda von Redecker i Jego żony, Marie-Elisabeth von Redecker spoczywają na rodowym cmentarzu.