Lato

 Lato, to czas, w którym park pokrywa się bujną, intensywną zielenią. Widziany z oddali przypomina zieloną lawinę spadającą ze wzgórza na pobliskie łąki. Potężne stare drzewa skrywają w swoim cieniu aleje, kaplicę i fundament starej oranżerii. Baczny obserwator odnajdzie również w gałęziach liczne ptaki, takie jak kosy, słowiki, dzięcioły, pliszki, kowaliki, sikorki, sowy i wiele innych.